LiF, fargeløst pulver eller krystaller i form av terninger eller oktaedre. Store enkrystaller av litiumfluorid benyttes bl.a. til prismer og linser i spektroskopisk apparatur for undersøkelser i det infrarøde og ultrafiolette bølgelengdeområdet, og som monokromatorkrystaller for bøyning av røntgenstråling. Brukes også som antirefleksbelegg på optiske linser, i sveise- og loddemidler for lettmetaller, i blyfrie leirvareglasurer på elektriske sveiseelektroder, som tilsetning til smelten ved elektrolyse av aluminium og magnesium m.m. Litiumfluorid er giftig og virker irriterende på øynene og huden.