NaF, hvitt, krystallinsk stoff som er tungt løselig i vann. Det brukes pga. sin antiseptiske virkning til konservering av tre, gjær o.a. Også til fremstilling av kunstig kryolitt og til fluoridering av drikkevann og i tannkrem for å motvirke tannråte.