CaH2, et hvitt, saltlignende stoff som dannes under ildfenomen når metallisk kalsium oppvarmes i hydrogenstrøm ved 400 °C. Kalsiumhydrid er et ionisk hydrid, det er et sterkt reduksjonsmiddel og spaltes lett av vann, alkoholer og aminer under hydrogengassutvikling: CaH2 + 2H2O = Ca(OH)2 + 2H2. Kalsiumhydrid kan derfor brukes til fremstilling av mindre mengder hydrogen. Det blir dessuten brukt som desoksidasjonsmiddel for metaller ved smelteprosesser og som reduksjonsmiddel, f.eks. for zirkoniumdioksid og titandioksid for fremstilling av selve metallene.