klor(VII)syre, HClO4, meget sterk en-protisk syre som er sterkt oksiderende i vannfri, konsentrert form og som fremstilles fra dens salter, perklorater. Perklorsyre eksploderer lett ved tilstedeværelsen av selv meget små mengder organisk stoff, men er relativt holdbar i fortynnede vannløsninger. Se også kloroksosyrer.