BCl3, fargeløs, lettflytende væske som ryker i luften, kokepunkt 12 °C. Bortriklorid er som bortrifluorid en Lewis-syre. Den angriper huden og spaltes øyeblikkelig i borsyre og saltsyre når den kommer i berøring med vann: BCl3 + 3H2O = B(OH)3 + 3HCl.