Natriumsulfantimonat, natriumtioantimonat, Na3SbS4·9H2O, også kalt Schlippes salt, brukes til fremstilling av antimonpentasulfid, Sb2S5 (svovelgull), og som negativforsterker og toningsmiddel i fotografi. Se også tiosalter.