ZnF2, fargeløs, giftig forbindelse som fra vandige løsninger krystalliserer med fire molekyler krystallvann, ZnF2 · 4H2O. Kan fremstilles f.eks. ved å lede fluor over oppvarmet sink. Sinkfluorid anvendes i galvaniske forsinkingsbad, til glasurer og emalje på porselen, i fosforer, i spesialglass med høy brytningsindeks, som flussmiddel ved sveising og lodding, som fluoreringsmiddel ved organiske synteser, som katalysatorbestanddel ved polymerisasjon og crackingprosesser, til trekonservering sammen med natriumfluorid m.m.