Metallklorider, metallsalter av saltsyre (hydrogenklorid, HCl). Mest utbredt er natriumklorid, NaCl (koksalt). De fleste metallklorider er løselige i vann. Tungt løselige er sølvklorid, AgCl, kobber(I)klorid, CuCl, og kvikksølv(I)klorid, Hg2Cl2. Blyklorid, PbCl2, er tungt løselig i kaldt vann, men løses i varmt vann.