Koboltsulfider, det svarte bunnfall som dannes når sulfidioner, S2−, settes til basiske løsninger av kobolt(II)-salter. I frisk felt tilstand er bunnfallet løselig i syrer. Ved henstand forandres sammensetningen til en blanding av CoS og Co9S8, som er uløselig i fortynnede sterke syrer. Koboltdisulfid, CoS2, er ferromagnetisk ved temperaturer under −153 °C. Co3S4 forekommer i naturen som mineralet linneitt.