Mg(OH)2, hvit forbindelse som felles når base tilsettes løsninger av magnesiumsalter: Mg2+ + 2OH = Mg(OH)2. Opptrer i naturen som mineralet brucitt. Blir brukt ved fremstilling av sulfittcellulose, ved sukkerraffinering, ved rensing av drikkevann, som middel mot syreforgiftning, som tilsetning til tannkrem, som mellomprodukt ved fremstilling av metallisk magnesium fra sjøvann m.m.