Na2S2O4, tidligere også kalt natriumhyposulfitt, salt av ditionsyrling, H2S2O4. Et hvitt, krystallinsk stoff som løser seg lett i vann, ett av de viktigste reduksjonsmidlene. Det reduserer indigo og mange indantrenfargestoffer til leukoform, nitrogrupper til aminogrupper, kinoner til hydrokinoner, gull-, sølv-, kobber og kvikksølvsaltløsninger til metaller. Natriumditionitt har derfor en utstrakt anvendelse i fargerier og ved kaliko- eller kattuntrykk. Det brukes til bleking av ull, treholdig papir, sukker, sirup, gelatin, stivelse og såpe, som flekkfjerner (f.eks. rustflekker), til avfarging m.m.