AgBr, et gulhvitt, tungt løselig, fast stoff som utsatt for lys spaltes i fritt sølv og brom. Utskilt sølv vil gi sølvbromidet en gråfiolett til svart farge. Denne lysømfintligheten utnyttes ved bruk av sølvbromid i fotografiske plater, film, papir (se fotografi) og fotokromatisk glass. Sølvbromid kan fremstilles ved å felle sølvnitrat med f.eks. kaliumbromid: AgNO3 + KBr = AgBr + KNO3. Sølvbromid løses lett i tiosulfatløsninger under kompleksdannelse: AgBr + 2S2O32 = [Ag(SO3)2]3 + Br, noe som utnyttes ved «fiksering» i fotografien.