Si3N4, fargeløst temperatur- og korrosjonsbestandig materiale som bl.a. kan fremstilles direkte fra silisium og nitrogen ved 1350–1450 °C. Det er uløselig i syrer med unntak av flussyre og motstandsdyktig mot oksygen. Silisiumnitrid blir derfor brukt i elektriske ovner, gassturbiner, pumper, støpeformer, digler for smelting av metaller m.m. Nylig er det fremstilt en serie av metall-silisiumnitrider, relativt analogt til silikatene.