Kalkhydrat er et annet ord for lesket kalk. Den kjemiske betegnelsen er kalsiumhydroksid, og kjemisk formel er Ca(OH)2.