Tinnklorider er en fellesbetegnelse for kjemiske forbindelser mellom tinn og klor.

Faktaboks

Uttale
tinnklorˈider

Tinn(II)klorid

Tinn(II)klorid, med kjemisk formel SnCl2 (tinndiklorid), er i vannfri form en hvit, fettglinsende masse som dannes ved å varme opp tinn i tørr hydrogenkloridgass. Krystallinsk tinn(II)klorid har lagdelt struktur.

Kjemi

En løsning av tinn(II)klorid fås ved å behandle tinn med varm, konsentrert saltsyre. Ved inndamping krystalliserer tinn(II)kloridet ut med to molekyler krystallvann, SnCl2·2H2O (handelsnavn tinnsalt), i form av fargeløse, klare, monokline søyler eller flak. Hydratet løser seg lett i lite vann. Ved sterk fortynning dannes tungt løselig tinn(II)hydroksidklorid, etter reaksjonsligningen

Sn2+ + Cl + H2O = Sn(OH)Cl + H+

Utsatt for luft oksideres en vandig løsning av tinnklorid langsomt under dannelse av fireverdige tinnioner som hydrolyseres til tungt løselige tinndioksidhydrater. For å hindre oksidasjon oppbevares løsninger av tinn(II)klorid i berøring med metallisk tinn. Løsninger av tinn(II)klorid virker sterkt reduserende.

Bruksområder

Tinn(II)klorid anvendes hovedsakelig i galvaniske fortinningsbad. En del blir også brukt til fremstilling av Cassius' gullpurpur. Tidligere hadde tinn(II)klorid en utstrakt anvendelse i tekstil- og fargeriindustrien.

Tinn(IV)klorid

Tinn(IV)klorid, med kjemisk formel SnCl4 (tinntetraklorid), er en fargeløs væske (kokepunkt 114 °C) som ryker sterkt i fuktig luft.

Kjemi

Tinntetraklorid kan fremstilles ved direkte innvirkning av klor på tinn:

Sn + 2Cl2 = SnCl4

Når den står i fuktig luft, går tinntetraklorid over i en halvfast, krystallinsk masse, SnCl4·5H2O, også kalt tinnsmør. Tinntetraklorid løses i vann under sterk varmeutvikling og hydrolyse:

SnCl4 + 2H2O → SnO2·aq + 4Cl + 4H+

Dannet tinndioksidhydrat, SnO2·aq, forblir lenge kolloidalt i løsning, først etter hvert inntrer felling. Fra vandig løsning krystalliserer tinntetraklorid under 19 °C ut som SnCl4·8H2O, fra 19–56 °C som SnCl4·5H2O, fra 56–65 °C som SnCl4·4H2O og fra 65–83 °C som SnCl4·3H2O. Den vandige løsningen leder elektrisk strøm meget dårlig; tinntetraklorid er lite dissosiert. Det er et godt løsemiddel for fosfor, svovel, jod og liknende. I saltsyre løser tinntetraklorid seg under dannelse av heksaklorostonnat(IV)ioner [SnCl6]2-. I krystallinsk form dannes H2[SnCl6]·6H2O.

Bruksområder

Tinntetraklorid blir i første rekke brukt til fremstilling av organiske tinnforbindelser, dessuten som katalysator ved kloreringer og kondensasjonsreaksjoner i organisk kjemi. Den ble tidligere brukt som beis i fargerier, som tekstilforbedringsmiddel og som betyngningsmiddel for silke, men denne bruken er gått tilbake.

Tinntetraklorid ble først fremstilt av Andreas Libavius (1550–1616, se kjemi) ca. 1600 ved å varme opp en blanding av amalgamert tinn og sublimat (kvikksølv(II)klorid), og var lenge kjent under navnet spiritus fumans Libavii.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg