TiB2, metallisk utseende, meget hardt stoff med svært høyt smeltepunkt (2870 °C) og god elektrisk ledningsevne (konduktans). Titandiborid blir brukt som høytemperaturmateriale i raketter, som middel til å redusere kornstørrelsen i aluminiumlegeringer, til fremstilling av digler, pumper og knusemøller.