NaAlO2 eller Na[Al(OH)4], et fargeløst stoff som brukes til liming av papir, ved fremstilling av såper, benglass (melkeglass), lakkfarger, som beis ved alizarinfarging, til avherding og rensing av vann, i emaljeindustrien, som hurtigherder for betong ved dam-, tunnel- og brobygging m.m.