Vanadiumkarbider, fellesbetegnelse på kjemiske forbindelser mellom vanadium og karbon, herunder vanadiummonokarbid, VC, og divanadiumkarbid, V2C. Monokarbidet kan fremstilles ved oppvarming av grunnstoffene i vakuum til over 1300 °C. Det har meget høyt smelte- og kokepunkt, 2830 °C, henholdsvis 3900 °C. Vanadiumkarbidene er mørke, meget harde og kjemisk motstandsdyktige. Av mineralsyrene innvirker kun salpetersyre ved alminnelig temperatur. Karbidene blir brukt som tilsetning til stål og i legeringer for skjærende verktøy.