Cd(CN)2, hvitt stoff som løses i overskudd av cyanider under dannelse av det komplekse ionet [Cd(CN)4]2−. En løsning med dette ionet blir brukt som elektrolytt ved galvanisk kadmiering.