Borfosfid er et grått til brunlig pulver som er hardere enn silisiumkarbid (karborundum), og som blir brukt som slipe- og polermiddel. Den kjemiske formelen er BP, og stoffet er uløselig i alle vanlige løsemidler.