Ba(C1O3)2·H2O, fargeløst, krystallinsk stoff som ved oppvarming til ca. 300 °C avgir ca. 11 % oksygen. Det fremstilles ved å lede klor ned i baryttvann eller ved innvirkning av klorsyre på bariumhydroksid. Det har sterkt oksiderende egenskaper, og i blanding med brennbare stoffer reagerer det meget heftig under eksplosjon. I fyrverkeriindustrien blir bariumklorat brukt for å gi grønnfarget lys.