NaCN, hygroskopisk og vannløselig forbindelse. Den hydrolyseres i vannløsning som lukter av blåsyre, som frigjøres av selv en så svak syre som løst karbondioksid. Natriumcyanid brukes vesentlig til fremstilling av edelmetaller etter cyanidprosessen, til fremstilling av galvaniske bad og til bekjempelse av skadeinsekter. Den industrielle bruk av natriumcyanid skyldes at metallcyanider med overskudd av natriumcyanid danner kompleksforbindelser som er løselige. Natriumcyanid er svært giftig, og er kjent som en av de mest hurtigvirkende gifter. Se også cyanider.