Uranfluorider, felles betegnelse på kjemiske forbindelser mellom uran og fluor. Omfatter bl.a. de vannfrie uran(III)fluorid, UF3, uran(IV)fluorid, UF4, uran(V)fluorid, UF5 og uran(VI)fluorid, UF6. Uran(VI)fluoridet er meget flyktig og er velegnet til å skille uranisotopene 228U og 235U fra hverandre, noe som benyttes for anriking av den fissile isotopen 235U. Årlig produksjon av UF6 er ca. 70 000 tonn.