LiNO3, fargeløs, hygroskopisk forbindelse. Anvendes bl.a. i fyrverkerisaker (rødfarging), som oksidasjonsmiddel ved fargefilmsensibilisering og til oksidasjon av spesialdrivstoffer som dekaboran.