Superoksid er i kjemien et tidligere navn på peroksider. Ordet er også blitt brukt feilaktig om hyperoksider, det vil si forbindelser som inneholder O2-ionet.