Metallsulfider, metallenes forbindelser med svovel. De sulfider som finnes i naturen har tradisjonelt blitt inndelt etter utseendet i kiser, glanser og blender. Nå brukes imidlertid systematiske navn på disse mineralene. Eksempler på sulfidmineraler er chalkopyritt (kobberkis), CuFeS2, galenitt (blyglans), PbS, og sfaleritt (sinkblende), ZnS.