Hydrogenazidsyre, eller hydrogennitrogensyre, HN3, en fargeløs, giftig, eksplosiv og rykende væske som lukter vondt. Selv i små konsentrasjoner forårsaker den besvimelse og synsforstyrrelser. Dampen eksploderer ved kontakt med en varm gjenstand: 2HN3 → 3N2 + H2. Med vann danner hydrogenazidsyre en stabil løsning med syrestyrke som eddiksyre. Syren løser metaller, uten utvikling av hydrogen. Saltene kalles azider og er alle eksplosive. Enkelte tungmetallazider, f.eks. Pb(N3)2, brukes som initialsprengstoffer.