Jodazid er et fargeløst, meget eksplosivt, fast stoff som må behandles svært forsiktig. Den kjemiske formelen er IN3.