UO2(CH3COO)2·2H2O, gul, fluorescerende forbindelse som avgir krystallvann ved 110 °C og omdannes til UO3 ved 225 °C. Fremstilles ved oppløsning av uran(VI)oksid i eddiksyre. Den anvendes som reagens ved titrimetrisk fosforsyrebestemmelse og til mikrokjemisk påvisning av natrium som natriumuranylacetat, NaUO2(CH3COO)3, eller beslektede magnesium- eller sinkholdige forbindelser som magnesiumuranylacetat NaMg(UO2)3(CH3COO)9·9H2O.