Glaubersalt, vannholdig natriumsulfat, Na2SO4·10H2O. Saltet dannes bl.a. ved fremstillingen av saltsyre etter J. R. Glaubers metode, og forekommer i naturen som mineralet mirabilitt. Det dannes også i saltsjøer, varme kilder og ved reaksjon mellom vulkanske damper og sjøvann. Det har hatt en viss betydning i medisinen og til fremstilling av natriumforbindelser og sulfater. Store forekomster i Østerrike og Nord-Amerika.