ammoniumnitrat

Ammoniumnitrat er et fargeløst stoff som fremstilles av ammoniakk og salpetersyre:

NH3(g) + HNO3(aq) → NH4NO3(aq)

Ca. 10 millioner tonn ammoniumnitrat produseres i verden per år.

Egenskaper

Bokstavkode for ammoniumnitrat er AN. Saltet består av fargeløse krystaller med tetthet på 1,73 g/cm3 og smeltepunkt på 170 °C. Framstilt fra smelte produseres AN som porøse korn, såkalte «prills». Stoffet er vannløselig og hygroskopisk, og har derfor lett for å klumpe seg.

Ammoniumnitrat ble brukt i kjøleposer da oppløsning av ammoniumnitrat i vann er en endoterm prosess:

NH4NO3(s) -> NH4+(aq) + NO3-(aq) ΔHo = 28,1 kJ mol-1 ved 25 oC

Det brukes ikke mer da kjøleposene var en kilde til ammoniumnitrat som ble misbrukt som sprengstoff.

Bruk i jordbruket

Med 35 % nitrogen, som kan opptas fullstendig av plantene, brukes det i mineralgjødsel.

Sprengstoff

Ammoniumnitrat er et viktig oksidasjonsmiddelet ved fremstilling av sprengstoff særlig i blanding med fyringsolje.

Det rene stoffet er et svært lite følsomt eksplosiv, men det har også forekommet store eksplosjonsulykker hvor lagret ammoniumnitrat har eksplodert. Se også ammoniumnitrat-sprengstoffer og Anolit.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg