Ammoniumnitrat er et fargeløst stoff som fremstilles av ammoniakk og salpetersyre. Det brukes i gjødsel i jordbruket, og det er mulig å bruke som eksplosiv og i produksjon av sprengstoff. Den kjemiske formelen er NH4NO3.

Faktaboks

Også kjent som

AN

Reaksjonsligningen for fremstilling av ammoniumnitrat er

NH3(g) + HNO3(aq) → NH4NO3(aq)

Egenskaper

Bokstavkoden for ammoniumnitrat er AN. Saltet består av fargeløse krystaller med tetthet på 1,73 g/cm3 og smeltepunkt på 170 °C. Framstilt fra smelte produseres AN som porøse korn, såkalte «prills». Stoffet er vannløselig og har evne til å ta opp vann fra luft (det er hygroskopisk), og det har derfor lett for å klumpe seg.

Bruk i jordbruket

Ammoniumnitrat er et viktig nitrogengjødsel. Nitrogenet kan opptas fullstendig av plantene. Det består av like deler ammonium og nitrat. Det inneholder 34 prosent nitrogen.

Verdensproduksjonen var i 2012 på 47 millioner tonn (16 millioner tonn nitrogen). Det er mest brukt i Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika.

På grunn av at ammoniumnitrat er en viktig bestanddel i sprengstoff er det strenge begrensninger på omsetningen. Dette gjelder også gjødselprodukter der ammoniumnitrat inngår som en del av produktet kombinert med andre næringsstoffer. I Norge er det restriksjoner på gjødselprodukter som inneholder over 16 prosent ammoniumnitrat. Disse skal ikke omsettes til forbrukere.

Sprengstoff

Ammoniumnitrat er et viktig oksidasjonsmiddelet ved fremstilling av sprengstoff, særlig i blanding med fyringsolje.

Det rene stoffet er et svært lite følsomt eksplosiv, men det har også forekommet store eksplosjonsulykker hvor lagret ammoniumnitrat har eksplodert.

Sprengstoffblandinger med ammoniumnitrat inneholder som regel over 50 prosen av stoffet. Følsomheten for rent AN øker vesentlig når det tilsettes brennbare stoffer som tremel, sot, olje og aluminiumpulver, eller andre sprengstoffer i mindre mengder. Fordi oksygenoverskuddet i ammoniumnitratet utnyttes, vil sprengvirkningen bli mye større enn for ammoniumnitrat alene.

Sprengstoffvarianter

Amatol

Blandinger av AN og TNT (trinitrotoluen) kalles amatol. Med høyt TNT-innhold kan de støpes, ellers fås et kornet produkt som kan presses.

Ammonal

Når aluminiumspulver settes til AN, blir blandingen kalt ammonal.

Dynamitter

I dynamitter er AN gjort følsomt med sprenggelatin, som inneholder nitroglyserin. Her kan man bruke en vanlig sprenghette for initieringen.

Anfo

Porøse AN-korn (såkalte «prills») kan suge opp olje. 6 prosent olje gir oksygenbalanse og sprengstoffet ANFO (fra ammonium nitrate/fuel oil). Dette er svært håndteringssikkert og kan fremstilles på bruksstedet. Men initieringen krever spesielle forsterkerladninger.

Også mettet vannløsning av AN er brukt som sprengstoff i slurry. TNT og aluminium-pulver blandes her inn sammen med overskudd av krystallinsk AN.

Tidligere bruk

Ammoniumnitrat ble tidligere brukt i kjøleposer, fordi en løsning av ammoniumnitrat i vann er en endoterm prosess, altså en prosess som forbruker varme. Reaksjonsligningen er

NH4NO3(s) -> NH4+(aq) + NO3-−(aq) ΔHo = 28,1 kJ mol−1 ved 25 °C

Stoffet brukes ikke til dette mer, fordi kjøleposene var en kilde til ammoniumnitrat som ble misbrukt som sprengstoff.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg