Zirkoniumborider, betegnelse på kjemiske forbindelser mellom bor og zirkonium, zirkoniummonoborid, ZrB, zirkoniumdiborid, ZrB2, og zirkoniumdodekaborid, ZrB12. De fremstilles best ved direkte oppvarming av borpulver med zirkoniumpulver. Zirkoniumdiborid er det eneste som har teknisk betydning. Det har metallisk utseende og er et ildfast, meget hardt stoff med god elektrisk og termisk konduktans (ledningsevne). Smeltepunkt 3050 °C. Det er motstandsdyktig mot oksidasjon og angripes bare langsomt av saltsyre. Det er også meget stabilt overfor smeltede metaller og legeringer. Diboridet blir brukt som temperaturbestandig materiale i digler, fly og raketter, som komponent i skjærende verktøy, i beskyttelsesrør for termoelementer, som katode ved høytemperatur-elektrolyser.