Litiumoksider, fellesbetegnelse for normaloksidet Li2O2 og peroksidet Li2O2. Normaloksidet Li2O er en hvit, porøs masse. Det anvendes i glasurer og i keramiske masser fordi deres smeltepunkt kan nedsettes flere hundre grader ved tilsetning av 1–2 % litiumoksid. Også utvidelseskoeffisienten nedsettes. Oksidet anvendes dessuten i borsilikatglass og i glass for fjernsynsrør.