Kaliumaluminiumsulfat, kalialun, KAl(SO4)2, det vanligste av alunene, et fargeløst salt som vanligvis fremstilles av bauxitt og svovelsyre. Brukes som beisemiddel, til fremstilling av fargelakker m.m.