Svovelfluorider er en fellesbetegnelse på kjemiske forbindelser mellom svovel og fluor. Svovelfluoridene inkluderer forbindelsene disvoveldifluorid (med kjemisk formel S2F2), svoveldifluorid (SF2), svoveltetrafluorid (SF4), disvoveldekafluorid (S2F10) og svovelheksafluorid (SF6).

Svovelfluoridene er molekylforbindelser og har lave smeltepunkt og kokepunkt som ved alminnelig trykk og temperatur er væsker eller gasser. De fleste svovelfluoridene er svært reaktive og giftige.

Svovelheksafluorid er et unntak. Denne forbindelsen er meget stabil og brukes stadig mer. Den er en drivhusgass.

Disvoveldifluorid

Disvoveldifluorid har kjemisk formel S2F2. Det finnes to gassformige modifikasjoner av disvoveldifluorid:

  • Tiosulfinylfluorid, S=SF2. Smeltepunkt −164,4 °C og kokepunkt −10,6 °C. Tiosulfinylfluorid er termodynamisk stabil.
  • Difluordisulfan, FS=SF. Smeltepunkt −133 °C og kokepunkt 15 °C. Difluordisulfan er holdbar i flere dager.

Svoveldifluorid

Svoveldifluorid har kjemisk formel SF2. Forbindelsen er en blå gass med kokepunkt −35 °C. Den er stabil ved lave damptrykk i sterk fortynnet tilstand.

Svoveltetrafluorid

Svoveltetrafluorid har kjemisk formel SF4. Forbindelsen er en fargeløs, meget giftig gass ved romtemperatur med smeltepunkt −121 °C og kokepunkt −38 °C. Grenseverdien for SF4 i arbeidsmiljø er 0,4 mg/m3. Forbindelsen spaltes lett av vann til svoveldioksid, SO2, og flussyre, HF, etter reaksjonsligningen:

SF4 + 2H2O → SO2 + 4HF

Svoveltetrafluorid benyttes for å innføre fluor i organiske forbindelser.

Disvoveldekafluorid

Disvoveldekafluorid har kjemisk formel S2F10. Forbindelsen er en fargeløs, oksiderende, meget giftig væske med smeltepunkt −52,7 °C og kokepunkt 30 °C.

Svovelheksafluorid

Molekylmodell svovelheksafluorid
Molekylmodell av svovelheksafluorid. Grønne kuler er fluor, og den gule kula er svovel.
Molekylmodell svovelheksafluorid
Av /MolView.
Lisens: CC BY SA 4.0

Svovelheksafluorid har kjemisk formel SF6. Forbindelsen er en farge- og luktløs, ikke brennbar gass med smeltepunkt −51 °C ved 2,29 atm. Svovelheksafluorid sublimerer ved −64 °C.

Gassen er ikke giftig, den er meget stabil og elektrisk isolerende. Den brukes derfor i elektriske høyspenningsanlegg. Den brukes også i flerlags vinduer. Gassen kan også brukes til å merke og påvise forurensninger i luften.

Svovelheksafluorid er en effektiv drivhusgass, da den absorberer infrarød stråling. Ett molekyl svovelheksafluorid er i så måte like effektivt som 7 200 karbondioksidmolekyler. Svovelheksafluorid er også stabil i atmosfæren med en levetid på minst 3000 år. Da bruken av svovelheksafluorid stadig øker, har mengden av gassen i atmosfæren blitt omtrent doblet fra 1998. Den er i dag ca. 80 ppt. Mengden karbondioksid er ca. 400 ppm. Det betyr at det er 2 millioner karbondioksidmolekyler per svovelheksamolekyl i atmosfæren. Bidraget fra svovelheksafluorid er dermed bare 4 promille av bidraget fra karbondioksid.

Grenseverdien for SF6 i arbeidsmiljø er satt til 6000 mg/m3 = 1000 ppm, som er grenseverdien for ikke-giftige gasser. Kjemisk sett er SF6 usedvanlig indifferent. Den kan for eksempel oppvarmes med hydrogen uten at det dannes hydrogenfluorid.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg