Nitrersyre, blanding av konsentrert salpetersyre og konsentrert svovelsyre med vekslende sammensetning. Brukes ved nitrering av organiske stoffer. En vanlig brukt blanding består av én del konsentrert salpetersyre og to deler konsentrert svovelsyre.