Hydrogenhalogenider, fellesbetegnelse for hydrogenfluorid, hydrogenklorid, hydrogenbromid og hydrogenjodid. Forbindelsene er gassformige ved romtemperatur, men de lar seg lett fortette til væsker. Væskene er ikke dissosiert. I vandig løsning danner de syrer som er dissosiert. Syrestyrken øker fra den svake syren HF til de sterkere syrene HCl, HBr og HI.