H2SO2, tidligere kalt undersvovelsyrling, er ikke kjent i fri tilstand, kun i form av sine salter, sulfoksylater, og organiske derivater. Forbindelsen NaSO2–CH2OH er kjent under handelsnavnet rongalitt og blir brukt som reduksjonsmiddel ved kypefarging.