Ditionsyre er en fargeløs syre som bare er bestandig i fortynnet vannløsning. Den har kjemisk formel H2S2O6 og strukturformel (HO)O2S−SO2(OH).