BaF2, hvitt, krystallinsk stoff, lite løselig i vann. Brukes som flussmiddel ved fremstilling av lettmetaller og deres legeringer, i emaljeindustrien som fluss- og blakningsmiddel, til fremstilling av optiske spesialglass med ekstremt høy dispersjon og til impregnering av kullbørstene i elektromotorer.