Ferrocyankalium er en eldre betegnelse for en kjemisk forbindelse som er mest kjent under navnet gult blodlutsalt. Den kalles nå kaliumheksacyanoferrat(II), og kjemisk formel er K4[Fe(CN)6].