AgCl, hvitt, fast stoff, praktisk uløselig i vann og syrer. Til forskjell fra sølvbromid løser det seg lett i ammoniakkvann: AgCl + 2NH3 = [Ag(NH3)2]+ + Cl. Ved lengre tids belysning spaltes sølvklorid i sølv og klor. Det utskilte sølv farger sølvkloridet først lilla, så fiolett og til sist svart. I likhet med sølvbromid blir derfor også sølvklorid anvendt for fotografiske formål (se fotografi). Det blir videre brukt i elektriske batterier, ved fremstilling av fotokromatisk glass, ved forsølving, fremstilling av rent sølv m.m. I naturen forekommer sølvklorid som mineral under navn av hornsølv.