Uorganisk kjemi

Fagansvarlig

Bjørn Pedersen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 807 artikler:

K

 1. Kofstad, Per
 2. kadmiumbromid
 3. kadmiumcyanid
 4. kadmiumhalogenider
 5. kadmiumjodid
 6. kadmiumklorid
 7. kadmiumnitrat
 8. kadmiumoksid
 9. kadmiumselenid
 10. kadmiumsulfat
 11. kadmiumsulfid
 12. kadmiumwolframat
 13. kali
 14. kalignost
 15. kalilut
 16. kalisalpeter
 17. kaliumaluminiumsulfat
 18. kaliumantimonyltartrat
 19. kaliumbromid
 20. kaliumcyanid
 21. kaliumfluorid
 22. kaliumfosfater
 23. kaliumheksacyanoferrat
 24. kaliumhydroksid
 25. kaliumhypokloritt
 26. kaliumjodid
 27. kaliumkarbonater
 28. kaliumklorat
 29. kaliumklorid
 30. kaliumkromat
 31. kaliummanganat
 32. kaliumnitrat
 33. kaliumoksider
 34. kaliumperklorat
 35. kaliumpermanganat
 36. kaliumsilikat
 37. kaliumsulfater
 38. kaliumsulfider
 39. kalivannglass
 40. kalkhydrat
 41. kalkogener
 42. kalkogenider
 43. kalkvann
 44. kalsiumacetat
 45. kalsiumbromid
 46. kalsiumcyanamid
 47. kalsiumdihydrogenfosfat
 48. kalsiumfluorid
 49. kalsiumforbindelser
 50. kalsiumfosfater
 51. kalsiumfosfid
 52. kalsiumhydrid
 53. kalsiumhydrogensulfitt
 54. kalsiumhydroksid
 55. kalsiumhypokloritt
 56. kalsiumkarbid
 57. kalsiumkarbonat
 58. kalsiumklorat(V)
 59. kalsiumklorid
 60. kalsiumnitrat
 61. kalsiumoksid
 62. kalsiumsilikater
 63. kalsiumsulfat
 64. kalsiumsulfider
 65. kaminskykatalysator
 66. kammersyre
 67. karbider
 68. karbonater
 69. karbondioksid
 70. karbondioksid – som tilsetningsstoff
 71. karbondisulfid
 72. karbonia
 73. karbonmonoksid
 74. karbonoksider
 75. karbonylmetaller
 76. karborundum
 77. keram
 78. keramiske fibrer
 79. kiselsyrer
 80. kjemisk dampavsetting
 81. kjemisk transportreaksjon
 82. kjemometri
 83. kjernesåpe
 84. klorater
 85. klorforbindelser
 86. klorider
 87. kloritter
 88. kloroksider
 89. kloroksider – diklorheksoksid
 90. kloroksider – diklorheptoksid
 91. kloroksider – dikloroksid
 92. kloroksider – klordioksid
 93. kloroksosyrer
 94. kloroksosyrer – klor(I)syre
 95. kloroksosyrer – klor(III)syre
 96. kloroksosyrer – klor(V)syre
 97. kloroksosyrer – klor(VII)syre
 98. knallgass
 99. knallsølv
 100. kobber(II)-hydroksid
 101. kobber(II)fluorid
 102. kobber(II)hydroksidklorid
 103. kobber(II)karbonat
 104. kobber(II)nitrat
 105. kobberforbindelser
 106. kobberklorider
 107. kobberklorider – kobber(I)klorid
 108. kobberklorider – kobber(II)klorid
 109. kobberoksider
 110. kobbersulfater
 111. kobbersulfider
 112. kobbersulfider – kobber(I)sulfid
 113. kobbersulfider – kobbersulfidet
 114. kobolt(II)-fosfat
 115. kobolt(II)-klorider
 116. kobolt(II)hydroksid
 117. kobolt(II)nitrat
 118. kobolt(II)sulfater
 119. koboltblått
 120. koboltfiolett
 121. koboltforbindelser
 122. koboltglass
 123. koboltoksider
 124. koboltoksider – kobolt(II)oksid
 125. koboltoksider – kobolt(III)oksid
 126. koboltsulfider
 127. koksalt
 128. kompleks-ion
 129. komposittmaterialer
 130. kongevann
 131. kontaktgifter.
 132. kontaktgifter. – mot kontaktkatalysatorer
 133. kontaktgifter. – mot skadedyr
 134. kontaktmetoden
 135. krollprosessen
 136. krom(III)hydroksid
 137. krom(III)sulfat
 138. kromacetater
 139. kromalun
 140. kromater
 141. kromforbindelser
 142. kromgrønt
 143. kromgult
 144. kromoksider
 145. kromrødt
 146. kromsyre
 147. kromylklorid
 148. kryptonforbindelser
 149. krystallvann
 150. kulepakning
 151. kullsyre
 152. kvikksølv(II)cyanid
 153. kvikksølv(II)oksid
 154. kvikksølv(II)sulfid
 155. kvikksølvforbindelser
 156. kvikksølvjodider
 157. kvikksølvklorider
 158. kvikksølvnitrater
 159. kvikksølvsulfater