Uorganisk kjemi

Uorganisk kjemi omfatter kjemien til grunnstoffene og deres forbindelser, bortsett fra de fleste forbindelsene til karbon.Organisk kjemi tar for seg de fleste karbonforbindelsene, men selve grunnstoffet karbon regnes til uorganisk kjemi. Det gjør også en rekke enkle karbonforbindelser, som karbonoksider, karbonsyre, karbonater, karbider, cyanider, metall-karbonyler og kompleksforbindelser hvor organiske forbindelser er ligander, Metallorganiske forbindelser regnes også med til den organiske kjemi. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bjørn Pedersen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 803 artikler:

K

 1. Kofstad, Per
 2. kadmiumbromid
 3. kadmiumcyanid
 4. kadmiumhalogenider
 5. kadmiumjodid
 6. kadmiumklorid
 7. kadmiumnitrat
 8. kadmiumoksid
 9. kadmiumselenid
 10. kadmiumsulfat
 11. kadmiumsulfid
 12. kadmiumwolframat
 13. kali
 14. kalignost
 15. kalilut
 16. kalisalpeter
 17. kaliumaluminiumsulfat
 18. kaliumantimonyltartrat
 19. kaliumbromid
 20. kaliumcyanid
 21. kaliumfluorid
 22. kaliumfosfater
 23. kaliumheksacyanoferrat
 24. kaliumhydroksid
 25. kaliumhypokloritt
 26. kaliumjodid
 27. kaliumkarbonater
 28. kaliumklorat
 29. kaliumklorid
 30. kaliumkromat
 31. kaliummanganat
 32. kaliumnitrat
 33. kaliumoksider
 34. kaliumperklorat
 35. kaliumpermanganat
 36. kaliumsilikat
 37. kaliumsulfater
 38. kaliumsulfider
 39. kalivannglass
 40. kalkhydrat
 41. kalkogener
 42. kalkogenider
 43. kalkvann
 44. kalsiumacetat
 45. kalsiumbromid
 46. kalsiumcyanamid
 47. kalsiumdihydrogenfosfat
 48. kalsiumfluorid
 49. kalsiumforbindelser
 50. kalsiumfosfater
 51. kalsiumfosfid
 52. kalsiumhydrid
 53. kalsiumhydrogensulfitt
 54. kalsiumhydroksid
 55. kalsiumhypokloritt
 56. kalsiumkarbid
 57. kalsiumkarbonat
 58. kalsiumklorat(V)
 59. kalsiumklorid
 60. kalsiumnitrat
 61. kalsiumoksid
 62. kalsiumsilikater
 63. kalsiumsulfat
 64. kalsiumsulfider
 65. kaminskykatalysator
 66. kammersyre
 67. karbider
 68. karbonater
 69. karbondioksid
 70. karbondioksid – som tilsetningsstoff
 71. karbondisulfid
 72. karbonmonoksid
 73. karbonoksider
 74. karbonylmetaller
 75. karborundum
 76. keram
 77. keramiske fibrer
 78. kiselsyrer
 79. kjemisk dampavsetting
 80. kjemisk transportreaksjon
 81. kjemometri
 82. kjernesåpe
 83. klorater
 84. klorforbindelser
 85. klorider
 86. kloritter
 87. kloroksider
 88. kloroksider – diklorheksoksid
 89. kloroksider – diklorheptoksid
 90. kloroksider – dikloroksid
 91. kloroksider – klordioksid
 92. kloroksosyrer
 93. kloroksosyrer – klor(I)syre
 94. kloroksosyrer – klor(III)syre
 95. kloroksosyrer – klor(V)syre
 96. kloroksosyrer – klor(VII)syre
 97. knallgass
 98. knallsølv
 99. kobber(II)-hydroksid
 100. kobber(II)fluorid
 101. kobber(II)hydroksidklorid
 102. kobber(II)karbonat
 103. kobber(II)nitrat
 104. kobberforbindelser
 105. kobberklorider
 106. kobberklorider – kobber(I)klorid
 107. kobberklorider – kobber(II)klorid
 108. kobberoksider
 109. kobbersulfater
 110. kobbersulfider
 111. kobbersulfider – kobber(I)sulfid
 112. kobbersulfider – kobbersulfidet
 113. kobolt(II)-fosfat
 114. kobolt(II)-klorider
 115. kobolt(II)hydroksid
 116. kobolt(II)nitrat
 117. kobolt(II)sulfater
 118. koboltblått
 119. koboltfiolett
 120. koboltforbindelser
 121. koboltglass
 122. koboltoksider
 123. koboltoksider – kobolt(II)oksid
 124. koboltoksider – kobolt(III)oksid
 125. koboltsulfider
 126. kompleks-ion
 127. komposittmaterialer
 128. kongevann
 129. kontaktgifter.
 130. kontaktgifter. – mot kontaktkatalysatorer
 131. kontaktgifter. – mot skadedyr
 132. kontaktmetoden
 133. krollprosessen
 134. krom(III)hydroksid
 135. krom(III)sulfat
 136. kromacetater
 137. kromalun
 138. kromater
 139. kromforbindelser
 140. kromgult
 141. kromoksider
 142. kromrødt
 143. kromsyre
 144. kromylklorid
 145. kryptonforbindelser
 146. krystallvann
 147. kulepakning
 148. kullsyre
 149. kullsyre-is
 150. kvikksølv(II)cyanid
 151. kvikksølv(II)oksid
 152. kvikksølv(II)sulfid
 153. kvikksølvforbindelser
 154. kvikksølvjodider
 155. kvikksølvklorider
 156. kvikksølvnitrater
 157. kvikksølvsulfater