NaH, hvitt krystallinsk stoff som blir brukt for å fremstille glatte, lett polérbare ståloverflater, til fremstilling av natriumtetrahydridoborat, NaBH4, for reduksjons- og hydreringsformål osv.