Ag2S, svart, meget tungtløselig forbindelse som felles når hydrogensulfid, H2S, ledes inn i sølvsaltløsninger. Fås også ved innvirkning av hydrogensulfid på metallisk sølv. Denne reaksjonen er årsak til at sølvgjenstander svertes i luft. Sølvsulfid kan ved hjelp av salpetersyre eller ved forsiktig oppvarming i luft oksideres til sølvsulfat. Ved oppvarming med hydrogen reduseres sølvsulfid til metallisk sølv og hydrogensulfid. I naturen forekommer sølvsulfid som mineralet sølvglans.