Fosforsalt, trivialnavn for natriumammoniumhydrogenfosfat, NaNH4HPO4·4H2O. Saltet var kjent allerede i middelalderen under navnet sal microcosmicum. Det danner fargeløse krystaller. Ved å smelte litt fosforsalt, festet til en platinatråd eller magnesiastav, avspaltes ammoniakk og vann, og det dannes en perle av natriummetafosfat, NaPO3. På tilsvarende måte som for boraks kan smelten løse metalloksider. Fargen for de dannede fosfater benyttes til kvalitativ påvisning av visse grunnstoffer. Kobber gir f.eks. en blågrønn og mangan en fiolett farge.