Natriumoksider, forbindelser som dannes når natrium reagerer med oksygen. Finnes i tre vanlige varianter: Natriumperoksid, Na2O2, natriumoksid, Na2O og natriumhyperoksid, NaO2. Det viktigste av disse er natriumperoksid, et lysegult, hygroskopisk, fast stoff. Det har sterkt oksiderende egenskaper og brukes som blekemiddel for cellulose, bomull, tremasse, silke, ull, hår, gjær, knokler, elfenben m.m. I pustepatroner blir det brukt til å binde det utåndede vannet og karbondioksid og i stedet utvikle oksygen: Na2O2 + CO2 = Na2CO3 + ½O2. Natriumperoksid blir videre brukt for å fremstille andre peroksidforbindelser og som et sterkt oksiderende oppslutningsmiddel for stoffer som ellers vanskelig lar seg løse, f.eks. kromjernstein, ferrokrom, ferrosilisium.