Caros syre, trivialbetegnelse for peroksomonosvovelsyre, H2SO5, oppkalt etter den tyske kjemiker H. Caro. Syren kan fremstilles ved innvirkning av hydrogenperoksid på kald, konsentrert svovelsyre eller på klorosvovelsyre. I siste tilfelle kan syren fås i ren tilstand i form av fargeløse krystaller. Syren er sterkt oksiderende og blir brukt som oksidasjonsmiddel i fargestoffindustrien, ved organiske synteser og for blekningsformål.