Turnbulls blått, en mørkeblå kompleksforbindelse, kjemisk sett det samme som berlinerblått. Fås som bunnfall av KFe[Fe(CN)6] når rødt blodlutsalt (kaliumheksacyanoferrat(III)) tilsettes løsninger som inneholder toverdige jernioner. Kalles nå gjerne berlinerblått. Sammensetningen av bunnfallene veksler noe med fellingsbetingelsene, men inneholder alltid det komplekse jern(II,III)-heksacyanoionet [FeIIFeIII(CN)6], dannet ved reaksjonene.