Kadmiumklorid er en kjemisk forbindelse med kjemisk formel CdCl2. Se kadmiumhalogenider.